blizard

Text hesla

blizard [angl.] — prudký vietor s rýchlosťou nad 15 m/s sprevádzaný zvíreným snehom alebo hustým snežením a nízkymi teplotami vzduchu (pri búrlivom blizarde pod -12 °C). Názov pochádza zo Severnej Ameriky, v súčasnosti sa používa bez geografického ohraničenia. V ruštine pojmu zodpovedá pojem snehový buran, príp. purga.

Text hesla

blizard [angl.] — prudký vietor s rýchlosťou nad 15 m/s sprevádzaný zvíreným snehom alebo hustým snežením a nízkymi teplotami vzduchu (pri búrlivom blizarde pod -12 °C). Názov pochádza zo Severnej Ameriky, v súčasnosti sa používa bez geografického ohraničenia. V ruštine pojmu zodpovedá pojem snehový buran, príp. purga.

Zverejnené v júli 2001.

Blizard [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/blizard