bleskové spektrum

Text hesla

bleskové spektrum — spektrum slnečnej chromosféry získané bezštrbinovým spektrografom tesne po začiatku alebo pred koncom úplného zatmenia Slnka. Prirodzenú štrbinu tvorí tenká vrstva chromosféry, ktorú od fotosféry oddeľuje Mesiac. Celý jav trvá veľmi krátko.

Zverejnené v júli 2001.

Bleskové spektrum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bleskove-spektrum