bitová mapa

Text hesla

bitová mapa, bitmapa —

inform. spôsob reprezentácie obrazu v pamäti počítača, kde každému obrazovému bodu (pixel) je priradená dvojica súradníc \(X, Y\), ktoré jednoznačne definujú jeho polohu na zobrazovacom zariadení a údaj o jeho farbe a intenzite. Počet údajových bitov určuje počet možných farebných kombinácií (napr. pre čiernobiele bitmapové obrázky stačí jeden bit, pre 16 farieb v obrázku sú potrebné 4 bity).

Zverejnené v júli 2001.

Bitová mapa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bitova-mapa