biotín

Popis ilustrácie

Biotín

Text hesla

biotín [gr.], vitamín H, nazývaný aj vitamín B7 — heterocyklická zlúčenina obsahujúca v molekule kondenzovaný imidazolový a tetrahydrotiofénový kruh, na ktorom je v polohe 2 pripojený reťazec kyseliny valérovej. Má 8 stereoizomérov, biologicky účinný je D-izomér. Biotín patrí medzi vitamíny rozpustné vo vode. Je koenzýmom enzýmov karboxyláz, ktoré sa podieľajú na vzniku karboxylových kyselín, premene sacharidov a glukoneogenéze. V karboxylačných reakciách sa zúčastňuje ako donor oxidu uhličitého. V aktívnom mieste enzýmu sa biotín kovalentne viaže amidovou väzbou s ε-aminoskupinou (–NH2) špecifického lyzínového zvyšku. Nachádza sa v pečeni, vo vaječnom žĺtku, v mlieku, kvasniciach, orechoch a obilí. Hypovitaminóza sa prejavuje únavou, nechutenstvom, psychickými problémami a chorobami kože a slizníc. U ľudí môže vzniknúť nadmernou konzumáciou surových vajec, pretože vaječný bielok obsahuje látky viažuce biotín (avidín).

Zverejnené v júli 2001.

Biotín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-04-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/biotin