biopočítač

Text hesla

biopočítač [gr. + slov.] — systém na spracovanie informácií vybudovaný na báze biologických štruktúr. V súčasnosti je v začiatku skúmania, využíva poznatky z oblasti biotechnológií. Pojem biopočítač sa často používa v literatúre science-fiction.

Text hesla

biopočítač [gr. + slov.] — systém na spracovanie informácií vybudovaný na báze biologických štruktúr. V súčasnosti je v začiatku skúmania, využíva poznatky z oblasti biotechnológií. Pojem biopočítač sa často používa v literatúre science-fiction.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Biopočítač [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-08-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/biopocitac