biokoloidy

Text hesla

biokoloidy [gr.] — disperzné roztoky organických látok, ktoré sú súčasťou živých organizmov, napr. bielkovinové biokoloidy.

Text hesla

biokoloidy [gr.] — disperzné roztoky organických látok, ktoré sú súčasťou živých organizmov, napr. bielkovinové biokoloidy.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Biokoloidy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-02-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/biokoloidy