biografická metóda

Text hesla

biografická metóda — jedna z metód literárnej vedy vychádzajúca zo zásady, že osobnosť a život autora je hlavným a rozhodujúcim činiteľom tvorby a literárneho diela. Úlohou literárneho vedca je určiť na základe analýzy autorových diel, dejín ich vzniku a autorovej biografie ústredný zážitok autora, pretože literárne dielo sa považuje za produkt jeho života. Ústredný zážitok zvádzal k absolutizácii jednej, i keď významnej a nevyhnutnej zložky literárneho diela na úkor jeho iných zložiek, štruktúry, celistvosti, a najmä estetickej hodnoty. Za zakladateľa a najvýznamnejšieho predstaviteľa biografickej metódy sa považuje francúzsky básnik a prozaik Ch. A. Sainte-Beuve, ktorý ju manifestoval v dielach Literárne portréty (1844 – 52), Pondelňajšie besedy (1851 – 62) a Port-Royal (1840 – 59).

Text hesla

biografická metóda — jedna z metód literárnej vedy vychádzajúca zo zásady, že osobnosť a život autora je hlavným a rozhodujúcim činiteľom tvorby a literárneho diela. Úlohou literárneho vedca je určiť na základe analýzy autorových diel, dejín ich vzniku a autorovej biografie ústredný zážitok autora, pretože literárne dielo sa považuje za produkt jeho života. Ústredný zážitok zvádzal k absolutizácii jednej, i keď významnej a nevyhnutnej zložky literárneho diela na úkor jeho iných zložiek, štruktúry, celistvosti, a najmä estetickej hodnoty. Za zakladateľa a najvýznamnejšieho predstaviteľa biografickej metódy sa považuje francúzsky básnik a prozaik Ch. A. Sainte-Beuve, ktorý ju manifestoval v dielach Literárne portréty (1844 – 52), Pondelňajšie besedy (1851 – 62) a Port-Royal (1840 – 59).

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Biografická metóda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-03-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/biograficka-metoda