binárny semafor

Text hesla

binárny semaforinform. semafor nadobúdajúci iba hodnoty 0 a 1.

Text hesla

binárny semaforinform. semafor nadobúdajúci iba hodnoty 0 a 1.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Binárny semafor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/binarny-semafor