bilančný systém

Text hesla

bilančný systém — ohraničená časť priestoru, pre ktorý sa zostavuje bilancia. Môže to byť infinitezimálna časť zariadenia, napr. reaktora (mikrosystém), celé zariadenie (makrosystém), napr. rektifikačná kolóna, prevádzka (napr. atmosféricko-vákuová destilácia ropy) i celý závod (napr. rafinéria ropy).

Zverejnené v júli 2001.

Bilančný systém [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bilancny-system