Biela voda

Text hesla

Biela voda — rieka na Slovensku, ľavostranný prítok Popradu; dĺžka 21 km, rozloha povodia 30,8 km2. Pramení na východnej strane Vysokých Tatier, tečie juhovýchodným smerom, v blízkosti Kežmarku ústi do Popradu. Horná časť toku má bystrinný charakter.

Text hesla

Biela voda — rieka na Slovensku, ľavostranný prítok Popradu; dĺžka 21 km, rozloha povodia 30,8 km2. Pramení na východnej strane Vysokých Tatier, tečie juhovýchodným smerom, v blízkosti Kežmarku ústi do Popradu. Horná časť toku má bystrinný charakter.

Zverejnené 5. novembra 2020.

citácia

Biela voda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-09-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/biela-voda