Bidlo, František

Text hesla

Bidlo, František, 3. 9. 1895 Praha – 9. 5. 1945 tamže — český kresliar, karikaturista a ilustrátor. Bol autodidakt. Od roku 1928 sa venoval politickej karikatúre pre ľavicové periodiká (spolupracoval s Rudým právom, Tvorbou, Trnom, Literárnymi novinami), venoval sa plagátovej tvorbe, politickým letákom a ilustráciám, najmä diel V. Nezvala, J. Seiferta a K. H. Borovského. V období 2. svetovej vojny tvoril protifašistické karikatúry. Tesne pred koncom vojny bol uväznený v Terezíne, kde ochorel, a krátko nato zomrel.

Zverejnené v júli 2001.

Bidlo, František [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bidlo-frantisek