bicie hudobné nástroje

Text hesla

bicie hudobné nástroje — všeobecne používaný názov blanozvučných hudobných nástrojov (membránofónov), samozvučných hudobných nástrojov (idiofónov) a zvukomalebných nástrojov.

Text hesla

bicie hudobné nástroje — všeobecne používaný názov blanozvučných hudobných nástrojov (membránofónov), samozvučných hudobných nástrojov (idiofónov) a zvukomalebných nástrojov.

Zverejnené v júli 2001.

Bicie hudobné nástroje [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bicie-hudobne-nastroje