bezvetrie

Text hesla

bezvetrie, kalm — nultý stupeň Beaufortovej stupnice sily vetra. Pri bezvetrí rýchlosť vetra vo výške 10 m nad povrchom Zeme nepresahuje 0,2 m/s. Rozpoznávací účinok vetra: dym vystupuje kolmo nahor.

Text hesla

bezvetrie, kalm — nultý stupeň Beaufortovej stupnice sily vetra. Pri bezvetrí rýchlosť vetra vo výške 10 m nad povrchom Zeme nepresahuje 0,2 m/s. Rozpoznávací účinok vetra: dym vystupuje kolmo nahor.

Zverejnené v júli 2001.

Bezvetrie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-18]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bezvetrie