Bezovec

Text hesla

Bezovec — vrch na Slovensku pri Piešťanoch v strednej časti Považského Inovca, 743 m n. m. Budovaný jurskými a spodnokriedovými horninami krížňanského príkrovu, v ktorých prevládajú slieňovce a vápence. Pokrývajú ho najmä bučiny, vo vrcholovej časti sutinové lesy s javormi, rastie tu vzácna mednička najvyššia (Melica altissima). Turistické centrum s hotelom, chatami a lyžiarskymi vlekmi.

Zverejnené v júli 2001.

Bezovec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bezovec-0