bestseller

Text hesla

bestseller [angl.] — kniha sezóny, ktorá má mimoriadny čitateľský úspech. Vychádza v niekoľkých vydaniach a vo vysokých nákladoch, obyčajne má brožovanú väzbu a nápadnú grafickú úpravu.

Zverejnené v júli 2001.

Bestseller [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bestseller