Berytos

Text hesla

Berytos — grécky názov fenického prístavného mesta; dnes Bejrút.

Text hesla

Berytos — grécky názov fenického prístavného mesta; dnes Bejrút.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Berytos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/berytos