Bertholletova soľ

Text hesla

Bertholletova soľ [-tole-] — triviálny názov chlorečnanu draselného KClO3. Nazvaný podľa C. L. Bertholleta.

Text hesla

Bertholletova soľ [-tole-] — triviálny názov chlorečnanu draselného KClO3. Nazvaný podľa C. L. Bertholleta.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Bertholletova soľ [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bertholletova-sol