Bernward z Hildesheimu

Text hesla

Bernward z Hildesheimu [-haj-], sv., okolo 960 – 20. 11. 1022 Hildesheim — saský šľachtic a biskup, vychovávateľ cisára Ota III. Počas jeho pôsobenia (od 993 biskup, 1192 kanonizovaný) sa Hildesheim stal jedným z najvýznamnejších kultúrnych centier v Európe. Vzniklo tam viacero významných pamiatok otonského výtvarného umenia (umenie, ktoré Bernward z Hildesheimu inicioval, má charakteristické znaky, na základe ktorých je niekedy označované ako bernwardovské umenie). Pod jeho záštitou bol vybudovaný benediktínsky kláštor s kostolom Sankt Michael (1010 – 22, práce pokračovali do 1033).

Dal zhotoviť majstrovské diela otonského umenia – dvojkrídlové bronzové dvere s reliéfmi, ktoré zobrazujú výjavy zo Starého a Nového zákona (okolo 1007 – 1015, nachádzajú sa v dóme Sankt Mariä Himmelfahrt), a Kristov stĺp (nazývaný aj Bernwardov stĺp) odliaty z kovu, vytvorený podľa antických vzorov, so špirálovitou reliéfnou výzdobou s výjavmi Kristových zázrakov (po 1015 alebo okolo 1020, nachádza sa v dóme Sankt Mariä Himmelfahrt). Zachovalo sa aj niekoľko iluminovaných rukopisov, relikviárov a svietnikov, ktoré sa spájajú s jeho pôsobením.

Zverejnené v júli 2001.

Bernward z Hildesheimu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bernward-z-hildesheimu