berm

Text hesla

berm [holandsky] — forma georeliéfu, plážová morská terasa v jej najvyššej časti nad plážovým stupňom v miestach existencie výraznejšieho prílivu a odlivu. Utvára sa počas najvyššieho jarného prílivu pôsobením príboja ako relatívne plochý povrch, ktorý je pokrytý drobným štrkom alebo pieskom. Rozrušený býva až počas ďalšieho vysokého jarného prílivu. Pri nižších prílivoch sa pod najvyšším terasovým stupňom môžu utvárať ďalšie terasy, ktorých životnosť je však kratšia.

Text hesla

berm [holandsky] — forma georeliéfu, plážová morská terasa v jej najvyššej časti nad plážovým stupňom v miestach existencie výraznejšieho prílivu a odlivu. Utvára sa počas najvyššieho jarného prílivu pôsobením príboja ako relatívne plochý povrch, ktorý je pokrytý drobným štrkom alebo pieskom. Rozrušený býva až počas ďalšieho vysokého jarného prílivu. Pri nižších prílivoch sa pod najvyšším terasovým stupňom môžu utvárať ďalšie terasy, ktorých životnosť je však kratšia.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Berm [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/berm