Berger, Augustin

Text hesla

Berger, Augustin, vlastným menom Augustin Karel Ratzesberger, 11. 8. 1861 Boskovice – 1. 6. 1945 Praha — český tanečník, choreograf a pedagóg, jeden zo zakladateľov prvého českého profesionálneho baletného súboru.

V rokoch 1883 – 1900 pôsobil ako sólový tanečník, 1884 – 1923 s prestávkami ako umelecký šéf a choreograf Národného divadla v Prahe, 1912 – 22 ako umelecký vedúci baletného súboru v Drážďanoch a vo Varšave, 1923 – 32 v Metropolitnej opere v New Yorku.

Choreografie: Prodaná nevĕsta (1884), Carmen (1884), Labutí jezero (1888), Bajaja (1916), Princezna Hyacinta (1917), Čert a Káča (1917), Louskáček (1923), Z pohádky do pohádky (1939) a i.

Je autorom niekoľkých baletných libriet, k jeho žiakom patria Stanislas Idzikowski, Ivo-Váňa Psota a i.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 31. mája 2021.

Berger, Augustin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/berger-augustin