Bergen

Popis ilustrácie

Pohľad na mesto

Popis ilustrácie

Prístav

Text hesla

Bergen — prístavné mesto na juhozápadnom pobreží Nórska na polostrove Bergenshalvøya, administratívne stredisko (spolu s mestom Hermansverk) kraja (fylke) Vestland; 284-tis. obyvateľov (2. najväčšie mesto krajiny, 2020). Mesto je významným hospodárskym strediskom s lodiarskym, ropným (rafinéria), potravinárskym, rybným, textilným a odevným priemyslom; popri pobreží je rozvinutý akvakultúrny chov. Mesto má cestné spojenie s hlavným mestom Oslo a s ďalšími veľkými mestami krajiny. Je konečným bodom železničnej trate Bergensbane vedúcej z Osla. Ide o jednu z najvyššie položených hlavných železničných tratí Európy. Mesto má najväčší prístav (obchodný, rybársky a osobný) v krajiny. Je obsluhované medzinárodným letiskom ležiacim v meste Flesland v aglomerácii Bergenu.

Bergen je strediskom vedy, kultúry (jedno z 9 miest ocenených v roku 2000 titulom Európske mesto kultúry) a školstva s druhou najstaršou a treťou najväčšou univerzitou v Nórsku založenou v roku 1946 (Universitetet i Bergen) a so šiestimi ďalšími vysokými školami (vrátane jednej súkromnej). Je významným turistickým strediskom, cestovný ruch je jedným z najdôležitejších zdrojov príjmu mesta.

Mesto bolo založené 1070 Olavom III. Haraldssonom (staronórsky Bjørgvin), v 12. – 13. stor. bolo hlavným mestom Nórska, sídlom biskupa, kráľovským rezidenčným a korunovačným mestom, 1343 – 1560 pod kontrolou nemeckej Hanzy (významné hanzové obchodné stredisko), do 1880 hlavný prístav a najväčšie nórske mesto. V roku 1450 bola v Bergene uzavretá bergenská únia (Nórsko bolo nútené uznať spojenie s Dánskom).

Stavebné pamiatky: pevnosť Bergenhus (17. stor.) so zabudovanými stredovekými časťami kráľovského sídla (sieň Håkona IV. Håkonssona, 1247 – 61, veža Rosenkrantz, 1562 – 68, počas 2. svetovej vojny vážne poškodené), románska trojloďová bazilika Mariakirke (12. – 13. stor.), dóm (1248, prestavaný 1537 a 1870), drevený kostol vo Fantofte (asi 1150), barokové mestské domy. Mestská časť Bryggen (sčasti zachované sídlisko Tyskebryggen z obdobia Hanzy) je od 1979 zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO, v oblasti Bryggenu nález okolo 500 runových nápisov, zväčša na dreve (13. – 14. stor.). Múzeá (historické, Hanzy, skanzen Gamle Bergen).

Bergen je rodiskom O. B. Bulla, Johana Christiana Dahla (*1788, †1857), E. H. Griega, N. B. Griega, L. Holberga. Od 1953 sa tam koná medzinárodný Bergen International Festival.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 18. augusta 2020.

Bergen [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bergen