benzyl

Text hesla

benzyl, C6H5CH2– — jednoväzbová skupina formálne odvodená od toluénu odtrhnutím atómu vodíka zo skupiny CH3.

Zverejnené v júli 2001.

Benzyl [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/benzyl