benzoylchlorid

Popis ilustrácie

Benzoylchlorid

Text hesla

benzoylchlorid [arab. + gr.], chlorid kyseliny benzoovej, C6H5-COCl — bezfarebná ostro páchnuca kvapalina, teplota varu 197,2 °C. Vyrába sa z kyseliny benzoovej a chloridu fosforečného PCl5. Používa sa na zavádzanie benzoylovej skupiny do molekuly alkoholov, amínov a pod. Pre vysokú reaktivitu je vyhľadávaným medziproduktom v organickej syntéze.

Zverejnené v júli 2001.

Benzoylchlorid [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/benzoylchlorid