benzotriazol

Popis ilustrácie

Benzotriazol

Text hesla

benzotriazol [arab. + gr.] — heterocyklická aromatická zlúčenina; biela kryštalická látka, teplota topenia 98 – 99 °C. Vyrába sa pôsobením kyseliny dusitej na o-fenyléndiamín. Používa sa vo fotografii a v poslednom čase vo zvýšenej miere aj v organickej syntéze.

Zverejnené v júli 2001.

Benzotriazol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/benzotriazol