benzoín

Text hesla

benzoín, C6H5-CH(OH)CO-C6H5 — organická zlúčenina, acyloín; biela kryštalická látka, teplota topenia 133,7 °C. Vyrába sa z benzaldehydu za katalýzy kyanidmi alkalických kovov. Používa sa ako činidlo pri luminiscenčnom stanovení zinku, ako fotosenzibilizátor pri tvrdnutí polyéterových lakov a v organickej syntéze.

Zverejnené v júli 2001.

Benzoín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/benzoin