benchmarkové testovanie softvérového systému

Text hesla

benchmarkové testovanie softvérového systému [benč-] — jeden z typov akceptačných testov softvérového systému (→ testovanie softvérového systému). Počas benchmarkového testovania sa merajú požadované kritické atribúty systému v prevádzke pokiaľ možno čo najpríbuznejšej reálnemu nasadeniu systému.

Text hesla

benchmarkové testovanie softvérového systému [benč-] — jeden z typov akceptačných testov softvérového systému (→ testovanie softvérového systému). Počas benchmarkového testovania sa merajú požadované kritické atribúty systému v prevádzke pokiaľ možno čo najpríbuznejšej reálnemu nasadeniu systému.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Benchmarkové testovanie softvérového systému [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-05-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/benchmarkove-testovanie-softveroveho-systemu