Beňadikovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Poloha

Text hesla

Beňadikovce — obec v okrese Svidník v Prešovskom kraji v Ondavskej vrchovine v doline na nive a svahoch potoka Radomka, 260 m n. m.; 189 obyvateľov (2023). Územie je budované pieskovcami a ílovcami s pokryvom štvrtohorných svahových hlín a náplavmi štrkov a pieskov, má mierne členitý reliéf. Dolina je odlesnená, na ostatnom území sú lesy s porastom buka, brezy a borovice.

Obec je cestou III. triedy spojená so susednými obcami Mlynárovce a Šarišský Štiavnik, východnou časťou katastra prechádza cesta I. triedy Lipníky – Svidník – Vyšný Komárnik, štátna hranica.

Obec je písomne doložená v roku 1414 ako Benedukwagasa, 1492 Benedikocz, v rokoch 1773, 1786 Benedikocz, v roku 1808 Benedikócz, Beňadykowce, Benedykowce, Beňatek, v rokoch 1863 – 1902 Benedikóc, 1907 – 13 Benedekvágása, v roku 1920 Benedikovce, Beňadikovce, v rokoch 1927 – 48 Benedikovce, v roku 1948 Beňadikovce.

Obyvatelia sa pôvodne živili roľníctvom, chovom dobytka a ošípaných, drevorubačstvom, košikárstvom a povozníctvom.

Stavebné pamiatky: pôvodný barokový gréckokatolícky Chrám ochrany presvätej Bohorodičky (1700, prestavaný okolo 1800), zrubové domy so slamenou strechou, zrubové omazané sýpky (19. stor.).

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 15. novembra 2023.

Beňadikovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/benadikovce