Beňačka, Stanislav

Text hesla

Beňačka, Stanislav, 12. 4. 1930 Rybany, okres Bánovce nad Bebravou – 14. 7. 2003 tamtiež — slovenský spevák (bas). R. 1957 absolvoval spev na VŠMU v Bratislave u A. Korínskej. R. 1950 – 57 člen zboru v SĽUK-u, 1957 – 91 sólista Opery SND v Bratislave. Vytvoril rad charakterových basových postáv v domácom a svetovom repertoári ako Paloucký (Hubička), Masetto (Don Giovanni), Faraón (Aida), Tomasso (Nížina), Zuniga (Carmen) a i., ale aj postavy s komickým nádychom ako Benoit (Bohéma), Talpa (Plášť) a i.

Text hesla

Beňačka, Stanislav, 12. 4. 1930 Rybany, okres Bánovce nad Bebravou – 14. 7. 2003 tamtiež — slovenský spevák (bas). R. 1957 absolvoval spev na VŠMU v Bratislave u A. Korínskej. R. 1950 – 57 člen zboru v SĽUK-u, 1957 – 91 sólista Opery SND v Bratislave. Vytvoril rad charakterových basových postáv v domácom a svetovom repertoári ako Paloucký (Hubička), Masetto (Don Giovanni), Faraón (Aida), Tomasso (Nížina), Zuniga (Carmen) a i., ale aj postavy s komickým nádychom ako Benoit (Bohéma), Talpa (Plášť) a i.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Beňačka, Stanislav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-08-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/benacka-stanislav