Bels, Alberts

Text hesla

Bels, Alberts, vlastným menom Jānis Cīrulis, 6. 10. 1938 Jaunmežplepji, Ropažu — lotyšský spisovateľ, významný predstaviteľ intelektuálnej psychologickej prózy. Pokladaný za predchodcu postmoderny i za zakladateľa konceptuálneho románu v lotyšskej literatúre. Jeho diela sa vyznačujú originálnosťou filozofických a umeleckých myšlienok, odzrkadľujú ideovo-sociálne a umelecko-estetické tendencie doby. Uznanie si získal románmi Vyšetrovateľ (Izmeklētājs, 1967) a Klietka (Būris, 1972; sfilmované 1993, réžia Ansis Epners), ktorý je umeleckou metaforou individuálnej, spoločenskej a dokonca i kozmickej obmedzenosti človeka. Vo filozofickom románe Hlas volajúceho (Saucēja balss, 1973; sfilmovaný 1974, réžia Oļġert Dunker) zobrazil totalitný režim po Ruskej revolúcii 1905 – 1907 i v 60. a 70. rokoch 20. stor. v Sovietskom zväze.

Autor románov Nespavosť (Bezmiegs, 1987), Ľudia na lodiach (Cilvēki laivās, 1987) a Čierne znamenie (Melnā zimē, 1996), zbierok poviedok Hry s nožmi (Spēles ar nažiem, 1966), Sám na rovine (Es pats līdzenumā, 1968) a i.

Zverejnené v júli 2001.

Bels, Alberts [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bels-alberts