belostóma

Text hesla

belostóma, Lethocerus — rod z triedy hmyz (Insecta), rad bzdochy, čeľaď belostómovité. Dravé vodné bzdochy vyskytujúce sa v tropickom, subtropickom a miernom pásme Afriky, Ameriky, Austrálie, Ázie a Európy. Majú 6 – 12 cm dlhé telo s prednými nohami prispôsobenými na lov koristi, ostatné slúžia na plávanie; samičky kladú vajíčka na časti rastlín nad vodnou hladinou, starostlivosť o ne preberá samček (bráni vajíčka pred dravcami a vyschnutím). Patrí sem 22 druhov, napr. jediný európsky druh belostóma veľká (Lethocerus patruelis) so 6 – 8 cm dlhým telom (väčšia je samička), ktorý žije prevažne v juhových. Európe a juhozáp. Ázii.

Text hesla

belostóma, Lethocerus — rod z triedy hmyz (Insecta), rad bzdochy, čeľaď belostómovité. Dravé vodné bzdochy vyskytujúce sa v tropickom, subtropickom a miernom pásme Afriky, Ameriky, Austrálie, Ázie a Európy. Majú 6 – 12 cm dlhé telo s prednými nohami prispôsobenými na lov koristi, ostatné slúžia na plávanie; samičky kladú vajíčka na časti rastlín nad vodnou hladinou, starostlivosť o ne preberá samček (bráni vajíčka pred dravcami a vyschnutím). Patrí sem 22 druhov, napr. jediný európsky druh belostóma veľká (Lethocerus patruelis) so 6 – 8 cm dlhým telom (väčšia je samička), ktorý žije prevažne v juhových. Európe a juhozáp. Ázii.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 12. februára 2018.

citácia

Belostóma [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-04-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/belostoma