Bellatrix

Text hesla

Bellatrix — hviezda gama v súhvezdí Orióna. Obor zdanlivej jasnosti 1,6m, absolútnej jasnosti -2,7m, spektrálneho typu B2 III. Vzdialenosť hviezdy Bellatrix od Zeme je 75 pc.

Text hesla

Bellatrix — hviezda gama v súhvezdí Orióna. Obor zdanlivej jasnosti 1,6m, absolútnej jasnosti -2,7m, spektrálneho typu B2 III. Vzdialenosť hviezdy Bellatrix od Zeme je 75 pc.

Zverejnené v júli 2001. Aktualizované 25. augusta 2017.

citácia

Bellatrix [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-04-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bellatrix