Bell, Alexander Melville

Text hesla

Bell, Alexander Melville, 1. 3. 1819 Edinburgh – 7. 8. 1905 Washington — americký jazykovedec škótskeho pôvodu, otec A. G. Bella. Jeho hlavné dielo Zviditeľnená reč; veda o univerzálnej abecede (Visible Speech; the Science of Universal Alphabetics, 1867) sa stalo základom na vypracovanie Medzinárodnej fonetickej abecedy.

Text hesla

Bell, Alexander Melville, 1. 3. 1819 Edinburgh – 7. 8. 1905 Washington — americký jazykovedec škótskeho pôvodu, otec A. G. Bella. Jeho hlavné dielo Zviditeľnená reč; veda o univerzálnej abecede (Visible Speech; the Science of Universal Alphabetics, 1867) sa stalo základom na vypracovanie Medzinárodnej fonetickej abecedy.

Zverejnené v júli 2001.

citácia

Bell, Alexander Melville [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-04-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bell-alexander-melville