Bělič, Jaromír

Text hesla

Bělič, Jaromír, 24. 3. 1914 Násedlovice, okres Hodonín – 6. 12. 1977 Praha — český jazykovedec. Venoval sa najmä dialektológii, vývinu spisovnej češtiny, ako aj súčasnej češtine, osobitne jazyku K. Havlíčka Borovského. K jeho najdôležitejším prácam patria Přehled nářečí českého jazyka (1968) a Karel Havlíček Borovský a slovanství (1947). Spoluautor vysokoškolských učebníc Čeština (1972), Slovenština (1964) a Moravskoslovenská nářečí (1954).

Text hesla

Bělič, Jaromír, 24. 3. 1914 Násedlovice, okres Hodonín – 6. 12. 1977 Praha — český jazykovedec. Venoval sa najmä dialektológii, vývinu spisovnej češtiny, ako aj súčasnej češtine, osobitne jazyku K. Havlíčka Borovského. K jeho najdôležitejším prácam patria Přehled nářečí českého jazyka (1968) a Karel Havlíček Borovský a slovanství (1947). Spoluautor vysokoškolských učebníc Čeština (1972), Slovenština (1964) a Moravskoslovenská nářečí (1954).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Bělič, Jaromír [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-05-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/belic-jaromir