Belić, Aleksandar

Text hesla

Belić [-lič], Aleksandar, 14. 8. 1876 Belehrad – 26. 2. 1960 tamže — srbský lingvista, univerzitný profesor. Počas 1. svetovej vojny pracoval v Petrohrade na projekte zjednotenia Juhoslávie. Od 1919 pôsobil ako profesor na Belehradskej univerzite. Člen Srbskej akadémie vied a umení (od 1937 až do smrti jej predseda). R. 1947 založil a až do smrti viedol Ústav pre srbochorvátsky jazyk.

Dielo: Dialekty východného a južného Srbska (Dijalekti Istočne i južne Srbije, 1905), Pravopis srbochorvátskeho spisovného jazyka (Pravopis srpskohrvatskog književnog jezika, 1923), O jazykovej povahe a jazykovom vývine (O jezičnoj prirodi i jezičkoj razvitku, 1941), Podiel sv. Savu na zrode nášho pravopisu (Učešće sv. Save u stvaranju naše ortografije, 1936), Vuk a Daničić (Vuk i Daničić, 1947), Vukov zápas (Vukova borba, 1948).

Čestný člen viacerých akadémií vied slovanských národov (o. i. aj slovenskej), ako aj dánskej akadémie; Dr. h. c. Karlovej univerzity aj univerzít v Glasgowe a Moskve.

Text hesla

Belić [-lič], Aleksandar, 14. 8. 1876 Belehrad – 26. 2. 1960 tamže — srbský lingvista, univerzitný profesor. Počas 1. svetovej vojny pracoval v Petrohrade na projekte zjednotenia Juhoslávie. Od 1919 pôsobil ako profesor na Belehradskej univerzite. Člen Srbskej akadémie vied a umení (od 1937 až do smrti jej predseda). R. 1947 založil a až do smrti viedol Ústav pre srbochorvátsky jazyk.

Dielo: Dialekty východného a južného Srbska (Dijalekti Istočne i južne Srbije, 1905), Pravopis srbochorvátskeho spisovného jazyka (Pravopis srpskohrvatskog književnog jezika, 1923), O jazykovej povahe a jazykovom vývine (O jezičnoj prirodi i jezičkoj razvitku, 1941), Podiel sv. Savu na zrode nášho pravopisu (Učešće sv. Save u stvaranju naše ortografije, 1936), Vuk a Daničić (Vuk i Daničić, 1947), Vukov zápas (Vukova borba, 1948).

Čestný člen viacerých akadémií vied slovanských národov (o. i. aj slovenskej), ako aj dánskej akadémie; Dr. h. c. Karlovej univerzity aj univerzít v Glasgowe a Moskve.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 26. júna 2017.

citácia

Belić, Aleksandar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-04-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/belic-aleksandar