belgický frank

Text hesla

belgický frank — bývalá základná menová jednotka v Belgicku, ktorá sa delila na 100 centimov, používala sa 1832 – 1999, potom bola nahradená eurom. Mince sa používali do februára 2002.

Text hesla

belgický frank — bývalá základná menová jednotka v Belgicku, ktorá sa delila na 100 centimov, používala sa 1832 – 1999, potom bola nahradená eurom. Mince sa používali do februára 2002.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 13. mája 2017.

citácia

Belgický frank [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-06-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/belgicky-frank