Beláček, Gustáv

Text hesla

Beláček, Gustáv, 28. 2. 1969 Zvolen — slovenský spevák (bas), interpret opernej, piesňovej, kantátovej a oratórnej tvorby. R. 1983 – 89 študoval na konzervatóriu a 1989 – 93 na VŠMU v Bratislave u E. Blahovej, 1990 – 97 absolvoval interpretačné kurzy P. Mikuláša, C. Bergonziho a i. Absolútny víťaz Medzinárodnej speváckej súťaže A. Dvořáka v Karlových Varoch (1993). R. 1992 debutoval ako Leporello v Komornej opere v Prahe. Vytvoril množstvo postáv na významných operných scénach doma i v zahraničí (SND v Bratislave, Drážďany, Norimberg, Mníchov, Kodaň, Florencia, Verona), ako koncertný spevák vystúpil so symfonickými orchestrami ako Drážďanská filharmónia, Orchestra de la Suisse romande, Orchester hlavného mesta Prahy FOK, Francúzsky národný orchester, Cammerata New York, symfonické orchestre v New Jersey, San Franciscu, Montreale a i. R. 2008 získal v Miláne cenu nadácie Gabardi za interpretáciu diel W. A. Mozarta a G. Rossiniho.

Text hesla

Beláček, Gustáv, 28. 2. 1969 Zvolen — slovenský spevák (bas), interpret opernej, piesňovej, kantátovej a oratórnej tvorby. R. 1983 – 89 študoval na konzervatóriu a 1989 – 93 na VŠMU v Bratislave u E. Blahovej, 1990 – 97 absolvoval interpretačné kurzy P. Mikuláša, C. Bergonziho a i. Absolútny víťaz Medzinárodnej speváckej súťaže A. Dvořáka v Karlových Varoch (1993). R. 1992 debutoval ako Leporello v Komornej opere v Prahe. Vytvoril množstvo postáv na významných operných scénach doma i v zahraničí (SND v Bratislave, Drážďany, Norimberg, Mníchov, Kodaň, Florencia, Verona), ako koncertný spevák vystúpil so symfonickými orchestrami ako Drážďanská filharmónia, Orchestra de la Suisse romande, Orchester hlavného mesta Prahy FOK, Francúzsky národný orchester, Cammerata New York, symfonické orchestre v New Jersey, San Franciscu, Montreale a i. R. 2008 získal v Miláne cenu nadácie Gabardi za interpretáciu diel W. A. Mozarta a G. Rossiniho.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 16. októbra 2017.

citácia

Beláček, Gustáv [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-05-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/belacek-gustav