Beinum, Eduard Alexander van

Text hesla

Beinum [banum], Eduard Alexander van, 3. 9. 1900 Arnhem – 13. 4. 1959 Amsterdam — holandský dirigent. Študoval hru na husliach, viole a klavíri, ako aj dirigovanie. Od 1931 druhý dirigent Concertgebouw Orchestra v Amsterdame, 1945 – 59 jeho šéfdirigent. Podnikol viaceré významné turné po USA a Európe. Vynikol v interpretácii hudby A. Brucknera, G. Mahlera, B. Bartóka, ale aj D. Šostakoviča, K. Szymanowského a i.

Text hesla

Beinum [banum], Eduard Alexander van, 3. 9. 1900 Arnhem – 13. 4. 1959 Amsterdam — holandský dirigent. Študoval hru na husliach, viole a klavíri, ako aj dirigovanie. Od 1931 druhý dirigent Concertgebouw Orchestra v Amsterdame, 1945 – 59 jeho šéfdirigent. Podnikol viaceré významné turné po USA a Európe. Vynikol v interpretácii hudby A. Brucknera, G. Mahlera, B. Bartóka, ale aj D. Šostakoviča, K. Szymanowského a i.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Beinum, Eduard Alexander van [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-05-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/beinum-eduard-alexander-van