behúň

Text hesla

behúňstav. tehla, kameň alebo tvarovka uložená v líci muriva svojou najdlhšou stranou. Ak sa pri murovaní tehlovej priečky použijú len behúne, vzniká behúňová väzba muriva.

Text hesla

behúňstav. tehla, kameň alebo tvarovka uložená v líci muriva svojou najdlhšou stranou. Ak sa pri murovaní tehlovej priečky použijú len behúne, vzniká behúňová väzba muriva.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Behúň [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-05-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/behun