behavkovité

Text hesla

behavkovité, Lygaeidae — čeľaď suchozemského hmyzu, rad bzdochy. Malé až stredne veľké druhy s plochým telom, prevažne nenápadne sfarbené, dobre behajú. Vyskytujú sa na suchých biotopoch, väčšina druhov sa živí cicaním semien, niektoré cicaním šťavnatých častí rastlín alebo dravo, mnohé sú škodlivé. Známych vyše 3-tis. druhov, z toho 134 na Slovensku.

Text hesla

behavkovité, Lygaeidae — čeľaď suchozemského hmyzu, rad bzdochy. Malé až stredne veľké druhy s plochým telom, prevažne nenápadne sfarbené, dobre behajú. Vyskytujú sa na suchých biotopoch, väčšina druhov sa živí cicaním semien, niektoré cicaním šťavnatých častí rastlín alebo dravo, mnohé sú škodlivé. Známych vyše 3-tis. druhov, z toho 134 na Slovensku.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. novembra 2017.

Behavkovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-06-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/behavkovite