behavček

Text hesla

behavček, Peltohyas — rod z triedy vtáky (Aves), čeľaď kulíkovité. Malý škvrnitý vták. V austrálskych pustatinách žije jediný druh behavček pustatinný (Peltohyas australis) pieskovej farby, s čiernym pásikom na temene tiahnucim sa až pod oči.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 4. decembra 2017.

Behavček [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/behavcek