behárik

Text hesla

behárik — jednotný názov rodov Bassaniana, Ozyptila a Xysticus z kmeňa článkonožce (Arthropoda), rad pavúky (Araneae alebo Araneida), čeľaď kvetárikovité (Thomisidae). Menšie lesné, stepné alebo lúčne pavúky vyskytujúce sa od nížin po horské oblasti takmer na celom svete. Nepradú siete, vlákna využívajú len pri love na prichytenie sa o podklad, samice na výrobu zámotku (kokónu) na ochranu znášky a samce rodu Xysticus na znehybnenie omnoho väčšej samice pri párení (niekedy ju ešte nedospelú uväznia pomocou vlákien a pária sa s ňou hneď po zvlečení, kým má mäkké hryzadlá). Živia sa hmyzom, na korisť číhajú zvyčajne na povrchu pôdy, na vegetácii a kríkoch (vďaka nevýraznému sfarbeniu takmer splývajú s okolím) a útočia až z bezprostrednej blízkosti.

Na Slovensku sa vyskytuje 34 druhov, napr. prevažne hnedý 3 – 8 mm dlhý behárik obyčajný (Xysticus cristatus) s bielou kresbou na brušku a trojuholníkovitou predĺženou čiernou škvrnou na hlavohrudi, hnedosivý 3 – 8 mm dlhý behárik kríkový (Xysticus audax) s bielou kresbou na brušku a trojuholníkovitou krátkou čiernou škvrnou na hlavohrudi. Medzi vzácnejšie druhy patrí béžovo-čierny 3 – 6 mm dlhý behárik prostredný (Ozyptila atomaria) a sfarbením podobný 2,5 – 4 mm dlhý behárik stepný (Ozyptila claveata), pri obidvoch druhoch majú samice výrazne tmavšiu hlavohruď a samce svetlejšie nohy.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 11. septembra 2020.

Behárik [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/beharik