beh na lyžiach

Text hesla

beh na lyžiach — pretekárska disciplína v lyžovaní. Tvorí súčasť biatlonu, lyžiarskeho orientačného behu a združených pretekov. Je aj spôsobom zimnej turistiky a prostriedkom kondičnej prípravy atlétov, cyklistov, plavcov, veslárov, kanoistov a i.

Beh na lyžiach rovnomerne zaťažuje všetky svalové skupiny tela. Pohybová činnosť sa realizuje v rozsahu strednej až maximálnej intenzity, čo priaznivo rozvíja srdcovo-cievny, dýchací a vylučovací systém človeka. Technika sa vyvinula zo zrýchlenej chôdze s postupným využitím sklzu na lyžiach. V súčasnosti sa delí na klasickú techniku (KT) a voľnú techniku (VT) – korčuľovanie (oficiálne od 1986). Pre KT je charakteristický odraz plochou sklznice lyže. Pohyb vpred sa uskutočňuje silou odrazu bežca vznikajúcou trením navoskovanej lyže, ktorá v okamihu odrazu stojí na ploche. Odraz dolnými končatinami je podporovaný odpichom palicami za pomoci paží. K behom klasickou technikou patria striedavé a súpažné behy, obojstranný odvrat bez fázy sklzu pri stúpaní, zjazdy a zmeny smeru zjazdu odšliapavaním oblúkmi. Beh voľnou technikou je charakterizovaný jednostranným alebo obojstranným korčuľovaním so súpažnou alebo zriedkavejšie so striedavou prácou paží alebo bez odpichu palicami. Zjazdy a zmeny smeru zjazdu sú rovnaké ako pri klasickej technike. KT je možné použiť v pretekoch vypísaných voľnou technikou, nie však naopak. Na VT sa používa odlišný výstroj – kratšie lyže s tvrdšími vnútornými hranami navoskované iba na sklz, vyššie topánky s bočnou výstužou, dlhšie palice (po výšku očí) a iná príprava tratí (pri KT je vyznačená stopa).

Ako pretekársky šport sa beh na lyžiach začal pestovať v Škandinávii v roku 1892 (Holmenkollen). Disciplíny v behu na lyžiach sa charakterizujú na základe techniky behu a dĺžky trate. Podľa dĺžky trate sa rozlišujú šprinty (zväčša do 1,5 km) a vytrvalostné preteky (nad 5 km). Štandardné dĺžky trate vytrvalostných pretekov sú pre mužov 15, 30 a 50 km, pre ženy 10, 15 a 30 km. Trate niektorých pretekov merajú aj 90 km (napr. Vasov beh) či viac. Preteky môžu byť individuálne, štafetové (napr. 4 x 10 km muži a 4 x 5 km ženy; rôzne úseky sa môžu bežať rôznou technikou) alebo tímové (napr. tímový šprint). Preteky mávajú intervalový (individuálny) alebo masový (všetci pretekári odštartujú v rovnakom čase) štart. Špecifické sú stíhacie preteky, keď pretekári štartujú v časových odstupoch na základe predchádzajúcich pretekov (napr. prvý deň bežia 15 km KT, na druhý deň v odstupoch na základe výsledkov bežia 15 km VT). V roku 1910 vznikla Medzinárodná federácia lyžovania (FIS). Od roku 1924 je beh na lyžiach súčasťou zimných olympijských hier a od rovnakého roku sa uskutočňujú majstrovstvá sveta, ktoré sa v súčasnosti konajú každý druhý rok (2019). Medzi ďalšie významné svetové a slovenské súťaže patrí Svetový pohár, Vasov beh vo Švédsku (Vasaloppet), Tatranský pohár, Bezroukov memoriál, Biela stopa SNP a i.

Text hesla

beh na lyžiach — pretekárska disciplína v lyžovaní. Tvorí súčasť biatlonu, lyžiarskeho orientačného behu a združených pretekov. Je aj spôsobom zimnej turistiky a prostriedkom kondičnej prípravy atlétov, cyklistov, plavcov, veslárov, kanoistov a i.

Beh na lyžiach rovnomerne zaťažuje všetky svalové skupiny tela. Pohybová činnosť sa realizuje v rozsahu strednej až maximálnej intenzity, čo priaznivo rozvíja srdcovo-cievny, dýchací a vylučovací systém človeka. Technika sa vyvinula zo zrýchlenej chôdze s postupným využitím sklzu na lyžiach. V súčasnosti sa delí na klasickú techniku (KT) a voľnú techniku (VT) – korčuľovanie (oficiálne od 1986). Pre KT je charakteristický odraz plochou sklznice lyže. Pohyb vpred sa uskutočňuje silou odrazu bežca vznikajúcou trením navoskovanej lyže, ktorá v okamihu odrazu stojí na ploche. Odraz dolnými končatinami je podporovaný odpichom palicami za pomoci paží. K behom klasickou technikou patria striedavé a súpažné behy, obojstranný odvrat bez fázy sklzu pri stúpaní, zjazdy a zmeny smeru zjazdu odšliapavaním oblúkmi. Beh voľnou technikou je charakterizovaný jednostranným alebo obojstranným korčuľovaním so súpažnou alebo zriedkavejšie so striedavou prácou paží alebo bez odpichu palicami. Zjazdy a zmeny smeru zjazdu sú rovnaké ako pri klasickej technike. KT je možné použiť v pretekoch vypísaných voľnou technikou, nie však naopak. Na VT sa používa odlišný výstroj – kratšie lyže s tvrdšími vnútornými hranami navoskované iba na sklz, vyššie topánky s bočnou výstužou, dlhšie palice (po výšku očí) a iná príprava tratí (pri KT je vyznačená stopa).

Ako pretekársky šport sa beh na lyžiach začal pestovať v Škandinávii v roku 1892 (Holmenkollen). Disciplíny v behu na lyžiach sa charakterizujú na základe techniky behu a dĺžky trate. Podľa dĺžky trate sa rozlišujú šprinty (zväčša do 1,5 km) a vytrvalostné preteky (nad 5 km). Štandardné dĺžky trate vytrvalostných pretekov sú pre mužov 15, 30 a 50 km, pre ženy 10, 15 a 30 km. Trate niektorých pretekov merajú aj 90 km (napr. Vasov beh) či viac. Preteky môžu byť individuálne, štafetové (napr. 4 x 10 km muži a 4 x 5 km ženy; rôzne úseky sa môžu bežať rôznou technikou) alebo tímové (napr. tímový šprint). Preteky mávajú intervalový (individuálny) alebo masový (všetci pretekári odštartujú v rovnakom čase) štart. Špecifické sú stíhacie preteky, keď pretekári štartujú v časových odstupoch na základe predchádzajúcich pretekov (napr. prvý deň bežia 15 km KT, na druhý deň v odstupoch na základe výsledkov bežia 15 km VT). V roku 1910 vznikla Medzinárodná federácia lyžovania (FIS). Od roku 1924 je beh na lyžiach súčasťou zimných olympijských hier a od rovnakého roku sa uskutočňujú majstrovstvá sveta, ktoré sa v súčasnosti konajú každý druhý rok (2019). Medzi ďalšie významné svetové a slovenské súťaže patrí Svetový pohár, Vasov beh vo Švédsku (Vasaloppet), Tatranský pohár, Bezroukov memoriál, Biela stopa SNP a i.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 20. novembra 2020.

Beh na lyžiach [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-13]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/beh-na-lyziach