Bednář, Václav

Text hesla

Bednář, Václav, 20. 12. 1905 Ostrava – 12. 11. 1987 Praha — český spevák (barytón). Spev študoval u Karla Küglera (*1885, †1950) a K. Grünwalda. Od 1921 pôsobil v Ostrave a 1936 – 44 v Brne, 1945 – 72 bol sólistom Opery Národného divadla v Prahe. Vynikajúci interpret diel B. Smetanu s pôsobivou kantilénou. Venoval sa aj koncertnému spevu a pedagogickej činnosti, 1961 – 75 vyučoval na pražskom konzervatóriu.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 9. októbra 2017.

Bednář, Václav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bednar-vaclav