Bedford, Gunning

Text hesla

Bedford [bedfed], Gunning, 1747 Philadelphia, Filadelfia — 30. 3. 1812 Wilmington, Delaware — americký právnik a verejný činiteľ, spolutvorca Ústavy USA. Svoje právnické vedomosti uplatnil ako delegát kontinentálneho kongresu v roku 1787. Ako odporca silnej federálnej vlády favorizoval práva menších štátov. V roku 1789 ho prezident George Washington vymenoval za dištriktuálneho sudcu v Delaware.

Zverejnené v auguste 1999.

Bedford, Gunning [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bedford-gunning