Bečvář

Text hesla

Bečvářasteroid č. 4567. Objavený 1982 Mariou Mahrovou (*1947) v observatóriu na vrchu Kleť v ČR. Patrí do hlavného pása; veľká polos dráhy je 2,58 AU, sklon dráhy k rovine ekliptiky 13,1°. Nazvaný podľa A. Bečvářa.

Text hesla

Bečvářasteroid č. 4567. Objavený 1982 Mariou Mahrovou (*1947) v observatóriu na vrchu Kleť v ČR. Patrí do hlavného pása; veľká polos dráhy je 2,58 AU, sklon dráhy k rovine ekliptiky 13,1°. Nazvaný podľa A. Bečvářa.

Zverejnené v auguste 1999.

Bečvář [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/becvar