Bečuánsko

Text hesla

Bečuánsko — britský protektorát v južnej Afrike 1885 – 1966. Od 1895 pod vlastnou správou, hospodársky od 1910 v úplnej závislosti od Juhoafrickej únie (dnes Južná Afrika), 1961 – 66 s vnútornou autonómiou; 1966 vyhlásená nezávislá republika Botswana.

Zverejnené v auguste 1999.

Bečuánsko [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/becuansko