beati possidentes

Text hesla

beati possidentes [-átí -tés; lat.] — blažení vlastníci; šťastní sú tí, ktorí vlastnia. Starorímske právnické príslovie. Nemecký kancelár O. von Bismarck ním vyjadril svoju myšlienku, že namiesto toho, aby sa odôvodňoval nárok na nejaké územie, treba sa ho zmocniť, a tak ho ovládnuť, lebo víťaz nikomu neskladá účty.

Zverejnené v auguste 1999.

Beati possidentes [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/beati-possidentes