beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum

Text hesla

beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum [-átí -rés spíritú kvo- -só- rég- céló-; lat.] — blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Prvé z blahoslavenstiev, ktoré podľa Nového zákona (Mt 5,3) povedal Ježiš na začiatku svojej kázne na vrchu.

Zverejnené v auguste 1999.

Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/beati-pauperes-spiritu-quoniam-ipsorum-est-regnum-caelorum