bázový register

Text hesla

bázový registerinform. register procesora, ktorého obsah udáva začiatočnú adresu segmentu pamäte. Bázový register sa používa na určenie adresy pri relatívnom adresovaní (→ adresovanie).

Text hesla

bázový registerinform. register procesora, ktorého obsah udáva začiatočnú adresu segmentu pamäte. Bázový register sa používa na určenie adresy pri relatívnom adresovaní (→ adresovanie).

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Bázový register [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-03-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bazovy-register