bazilejský klub

Text hesla

bazilejský klub, angl. The Club of Basel — označenie pravidelných stretnutí guvernérov centrálnych bánk, príslušníkov Skupiny 10 (neformálneho zoskupenia priemyselne najvyspelejších krajín sveta spolupracujúcich v oblasti finančných a menových vzťahov), a Švajčiarska s predstaviteľmi Banky pre medzinárodné platby. Predmetom rokovaní za účasti zástupcov Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky je zlepšovanie podmienok na rozvoj medzinárodných menových a platobných vzťahov.

Text hesla

bazilejský klub, angl. The Club of Basel — označenie pravidelných stretnutí guvernérov centrálnych bánk, príslušníkov Skupiny 10 (neformálneho zoskupenia priemyselne najvyspelejších krajín sveta spolupracujúcich v oblasti finančných a menových vzťahov), a Švajčiarska s predstaviteľmi Banky pre medzinárodné platby. Predmetom rokovaní za účasti zástupcov Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky je zlepšovanie podmienok na rozvoj medzinárodných menových a platobných vzťahov.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Bazilejský klub [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bazilejsky-klub